Mirosław Wlekły

Reporter, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Polskiej Szkoły Reportażu, członek stowarzyszenia reporterów „Rekolektyw”. Autor ksi±żek: „All inclusive. Raj, w którym seks jest bogiem”, „Tu byłem. Tony Halik”, „Raban! O Ko¶ciele nie z tej Ziemi” oraz „Gareth Jones. Człowiek, który wiedział za dużo”. Publikował też w antologiach („Grzech jest kobiet±”, „NieObcy”, „Obrażenia. Pobici z Polsk±”) oraz w prasie zagranicznej (m.in. w Portugalii, Niemczech i Angoli).

Laureat Nagrody Magellana. Nominowany do Nagrody im. Beaty Pawlak oraz czterokrotnie do Nagrody Newsweeka im. Teresy Torańskiej.

Jest autorem „¦ledztwa Pisma”, pierwszego podcastowego serialu reporterskiego w Polsce, nominowanego do nagrody Grand Press Digital.

A także współautorem reportaży i scenariuszy, na podstawie których powstały spektakle teatralne: „Listy na wolno¶ć” (Teatr Nowy w Poznaniu), „Swarka” (Teatr Polski w Bydgoszczy), „Bóg w dom” (Teatr Polski w Bydgoszczy), „Lwów nie oddamy” (Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie). Ten ostatni jest laureatem 5. Festiwalu Nowego Teatru w Rzeszowie, Grand Prix 54. Przegl±du Teatrów Małych Form Kontrapunkt w Szczecinie oraz Nagrody Specjalnej Jury 14. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port w Gdyni i nagradzanym na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Boska Komedia i w Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

Aktualnie wraz z Katarzyn± Szyngier± pracuje nad kolejnym spektaklem non fiction, tym razem w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.