Jolanta Wieteska

Podróż w dźwiękach gongów i mis tybetańskich

Mistrzyni i nauczycielka gry na gongach i misach tybetańskich. Uczennica światowej sławy mistrza i nauczyciela Dona Conreaux. Pierwsza i jedyna dotychczas w Polsce (jedna z niewielu w Europie i na świecie) certyfikowana nauczycielka nauczycieli gry na gongach i misach tybetańskich.
Na ścieżce gongu od końca lat 90. XX w. Od 2001 r. corocznie uczestniczy w warsztatach nauki gry na gongach, prowadzonych przez Dona Conreaux i warsztatach mistrzowskich, a także warsztatach innych Mistrzów gongu. Przez wiele lat w odosobnieniu poznawała swoje instrumenty i szlifowała techniki gry na nich i wykorzystywała je jako narzędzia rozwoju osobistego.
Od 2008 r. prowadzi grupowe sesje relaksacyjne w dźwiękach gongów i mis tybetańskich, "kąpiele w dźwiękach gongów", Puje i sesje indywidualne,a także terapie dźwiękiem (kamertony, gongi, misy, konchy, śpiew): sesje indywidualne oraz grupowe (otwarte oraz zamknięte na zaproszenie, m.in. w Górnośląskim Centrum Medycznym w K-cach-Ochojcu, szpitalu ul. Fukiera zaproszenie stowarzyszenia RZS, Kraków).
Z dźwiękiem gongów dociera do dzieci (odwiedzając szkoły i przedszkola) i osób starszych (koncerty w domach pomocy i "złotej jesieni").
Z koncertami publicznymi występuje od 2011 r., m.in. Cracow Active Ensamble - John Cash Festival w Krakowie, Festiwal Slajdów Podróżniczych Katowice, I i II Spotkanie Podróżników - Polskie Radio Katowice, Uniwersytet Jagielloński, występuje w domach kultury, klubach (Harenda w Warszawie, Piwnica pod Baranami - w Krakowie), sanatoriach: m.in. Busko Zdrój, Wysowa), kościołach (Kościół Mariacki w K-cach, XVII-wieczny kościółek w Grodzisku - kilkakrotnie), domach kultury. Uświetnia dźwiękiem niezwykłych instrumentów wernisaże artystów plastyków.
Koncertowała w Austrii, Bośni i Hercegowinie oraz Chorwacji, Danii, Słowacji i Słowenii.
Dzieli cudem i harmonią dźwięków z osobami o różnych światopoglądach, różnych zawodów, z różnych środowisk, miejsc i kultur.

Coach, trener, tłumacz

Nauczycielka ścieżki gongu, wielopoziomowego rozwoju osobistego.
Coach i trener rozwoju osobistego, doradca, terapeutka stosująca opracowaną przez siebie kompleksową metodę wykorzystująca wiedzę zdobytą w czasie wieloletniej nauki różnych technik terapuetycznych i masażu rozpoczętej w 1991 r.
Tłumacz języka angielskiego i francuskiego: z zawodu - skomplikowanych zagadnień ekonomiczno-gospodarczo-finansowych, a z pasji - warsztatów i literatury z zakresu rozwoju kadr pracowniczych, rozwoju osobistego, psychologii i sztuk walki.
Ukończyła studia podyplomowe z psychologii (UŚ), coachingu i mentoringu (SWPS), studium trenerskie (Laboratorium Biznesu).