PREZENTACJE


Zapraszamy do zgłaszania pokazów na adres e-mail: osottzapisy@gmail.com.

Czas pokazu to 17 minut prosimy więc o staranne przygotowanie prezentacji. Ze względu na dużą liczbę prelekcji, aby zmieścić się w założonym harmonogramie, będziemy musieli przerywać prezentacje po zakończeniu regulaminowego czasu.

Bardzo prosimy też o przygotowanie i przesłanie jednej strony z opisem prezentacji, bardzo krótkim CV autora oraz z jego fotką.

Podróżników, którzy zgłosili prelekcje na OSOTT bardzo prosimy o przesyłanie prezentacji za pośrednictwem www.wetransfer.com (przesłanie do 2GB przez tą stronę jest darmowe). Jako adres odbiorcy proszę podać osottzapisy@gmail.com (pole: wysłać e-mail do). Prezentacja winna być przesłana najpóźniej do 27 października.

Autorzy zakwalifikowanych pokazów otrzymają prawo do bezpłatnego uczestnictwa w OSOTT. Bezpłatny udział w OSOTT dotyczy jednej osoby prezentującej dany pokaz.

Ważne - prezentacje będą puszczane z komputerów organizatorów. Nie będzie możliwości podłączenia własnego laptopa do rzutnika.
Wcześniejsze przesłanie prezentacji umożliwia sprawne i płynne przeprowadzenie imprezy. Nie przewidujemy recenzowania a tym bardziej cenzurowania wcześniej przesłanych pokazów.
Wprowadzenie wymogu wcześniejszego przesłania prezentacji wynika z konieczności sprawnego "uruchamiania" kolejnych pokazów. Przy dużej liczbie prezentacji taki wymóg staje się niezbędny.


Format prezentacji

Poszczególni prelegenci przesyłają prezentacje sporządzone w różnych programach. Rekomendujemy przygotowanie prezentacji w jeden z następujących sposobów:

Zdjęcia luzem

Folder ze zdjęciami należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą prezentacji taką samą jak w zgłoszeniu (b.ważne!).
Pokaz cyfrowy najprościej można przygotować przez utworzenie foldera z nagranymi zdjęciami w formatach ".jpg" oraz ".png", które będą w czasie OSOTT-u wyświetlane w programie IrfanView.
Ryzyko, że się nie uda jest praktycznie równe "0". Należy tylko pamiętać aby kolejne zdjęcia umieszczane w folderze były numerowane cyframi od 001 (proszę nie zaczynać numeracji od 1 ani też od 01).
Muzykę do pokazu można nagrać osobno w formacie np..mp3 (kolejne utwory prosimy ponumerować od 001) na nośniku na którym będzie folder ze zdjęciami.

Prezentacja w power point

Prezentacja zdjęć w formie filmu (np. mp4)
Ma tą zaletę, że możemy dokładnie określić czas prezentacji

Inne formy prezentacji np. pliki z rozszerzeniem exe

Pliki z prezentacjami z rozszerzeniem exe można tworzyć w różnych programach. Z reguły można je otworzyć na każdym komputerze.

Proszę pamiętać, że istnieje ryzyko, iż przygotowana prezentacja nie będzie działać na komputerze organizatorów. Wcześniejsze przesłanie prezentacji umożliwia przetestowanie działania prezentacji jeszcze przed OSOTT. Wybór formatu zdjęcia luzem, power point lub film mp4 ogranicza ryzyko problemów.